ประวัติ

                    ห้างหุ้นส่วน สมคิดวิศวกลการร้อยเอ็ด ได้ทำการก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2545 ในช่วงแรกทาง หจก.ได้ผลิตจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็งหลอด และห้องเย็นเก็บน้ำแข็ง ในปี พ.ศ.2548 ทาง หจก.ได้เห็นถึงอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง ทาง หจก.เห็นถึงความต้องการในส่วนของก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งทางหจก.ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ก๊าซด้วยเช่นกันทางฝ่ายบริหารจึงเห็นควรให้มีการจำหน่ายก๊าซเพิ่ม โดยขอจดทะเบียน เป็นบริษัท เอสพีพี101 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินการผลิตจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็งหลอดและห้องเย็นเก็บน้ำแข็งเช่นเดิม และเปลี่ยนห้างหุ้นส่วนสมคิดวิศวกลการร้อยเอ็ด จำกัด มาดำเนินการจัดจำหน่ายก๊าซและได้ทำการขยายพื้นที่ให้เพียงพอต่อความต้องลูกค้า          

 
 
Visitors: 76,227