เครื่องผลิตน้ำแข็งหลอด

ผู้ผลิต และจำหน่าย เครื่องทำนํ้าแข็งหลอด ขนาดกำลังผลิต. ต้ังแต่ 15 ตัน ต่อ 24 ชั่วโมง ถึง 150 ตัน ต่อ 24 ชั่วโมง. มีท้ังหลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง. 19.00 มิลลิเมตร และ 41.30 มิลลิเมตร  

จุดเด่น ต้นทุนการผลิตต่ำ กินกระแสไฟน้อย     คุ้มค่า คุ้มราคากับการลงทุน  

ติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์  และมีทีมงานบริการหลังการขาย

Visitors: 76,938