ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ฆ่าเชื้อในน้ำให้ปลอดภัยด้วยเครื่องจ่ายสารละลายมาตรฐาน NSF

โดย: ปั๊มเคมี [IP: 49.228.234.xxx]
เมื่อ: 2023-08-02 11:49:35
น้ำที่นำมาใช้ในโรงงานยา หรือน้ำในกระบวนการผลิตยา ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาใช้ เพื่อขจัดเชื้อโรค หรือสารปนเปื้อนที่มากับน้ำ โดยต้องมีการเติมสารละลายคลอรีน ปูนขาว กรดเกลือ ด้วยความแม่นยำเพื่อป้องกันเชื้อหลงเหลือก่อนเข้าระบบ Feed Water สำหรับนำน้ำไปใช้ในการผลิตยา

ปั๊มโดสที่ใช้ในกระบวนการปรับสภาพน้ำในโรงงานยาจึงสำคัญ ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก เอส ไรคส์ เลือกปั๊มจ่ายสารละลายที่มีความแม่นยำในการจ่ายสารละลายและปลอดภัยได้มาตรฐานการผลิตน้ำ (NSF) ให้กับโรงงานของคุณ โทร 02-3223188 หรือ ไลน์ sreichpump

Email : mkt2@sreichcompany.com http://www.sreichcompany.com/th/index.php

#NSF, #น้ำในโรงงานยา, #น้ำสะอาด, #ปรับปรุงคุณภาพน้ำ, #ปรับสภาพน้ำ, #Feed Water, #ฆ่าเชื้อในน้ำ, #บำบัดน้ำ, #เครื่องจ่ายสารละลาย, #ปั๊มคลอรีน, #น้ำที่ใช้ในการผลิตยา, #ยาน้ำ, #อุตสาหกรรมยา, โรงงานยา, #ปั๊มโดส, #Dosing pump, #Metering pump, #EMEC, #เอส ไรคส์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 69,378